han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ VISA THẲNG

VISA TUYỂN THẲNG!!!

“Hiện nay, khi bạn muốn tìm kiếm thông tin cho việc du học thì chỉ cần vài cụm từ như “Điều kiện du học”, “Tư vấn du học” thì bạn có thể nhận được hàng nghìn thậm chí hàng trăm kết quả. Vì vậy, cần nắm rõ toàn bộ những điều kiện trước khi chúng ta muốn du học là điều rất cần thiết. Chúng tôi muốn đem đến bạn những THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU KIỆN DU HỌC HÀN QUỐC từ Đại sự quán Hàn Quốc”. Trước tiên, chúng ta cần biết những thông tin sau đây:

DANH SÁCH TRƯỜNG VISA THẲNG

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 1%

(Trường Visa thẳng 2019)

STT

TÊN TRƯỜNG

TỈNH/THÀNH PHỐ

1

Catholic Kwandong University

Gangwon

2

Konkuk University

Seoul

3

Kyungbok University

Gyeonggi

4

Keimyung University

Daegu

5

Korea University (Sejong Campus)

Sejong

6

Kwangju Women’s University

Gwangju

7

Kookmin University

Seoul

8

Dankook University

Gyeonggi

9

Catholic University of Daegu

Gyeongsangbuk

10

Daejeon University

Daejeon

11

Dong-eui University

Busan

12

Mokpo National Maritime University

Jeollanam

13

Pukyong National University

Busan

14

Pusan National University

Busan

15

Sahmyook University

Seoul

16

Sogang University

Seoul

17

Seokyeong University

Seoul

18

Seoul National University

Seoul

19

University of Seoul

Seoul

20

Sungshin Women’s University

Seoul

21

Sejong University

Seoul

22

Soonchunhyang University

Chungcheongnam

23

Yonsei University (Wonju Campus)

Wonju

24

Yonsei University

Seoul

25

Woosong University

Daejeon

26

Ewha Womans University

Seoul

27

Incheon National University

Incheon

28

Chosun University

Kwangju

29

Chung-Ang University

Seoul

30

Jungwon University

Chungcheongbuk

31

Chungnam National University

Daejeon

32

Chungbuk National University

Chungcheongbuk

33

Pyeongtaek University

Gyeonggi

34

Pohang University of Science anh Technology

Gyeongsangbuk

35

Korea Advanced Institute Of Science and Technology

Daejeon

36

Handong Global University

Gyeongsangbuk

37

Honam University

Gwangju

38

Hongik University

Seoul

Đại học Korea 

Đại  học Catholic Kwandong

Đại học Chung-Ang

Người viết: Trung tâm Hàn ngữ Đông Phương học

Nguồn: http:www.studyinkorea.go.kr 

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top