han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC CHÍNH QUY VÀ DU HỌC NGHỀ VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI HÀN QUỐC NĂM 2019

TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC CHÍNH QUY VÀ DU HỌC NGHỀ VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI HÀN QUỐC NĂM 2019

 

Đối tượng tuyển sinh không phân biệt bằng cấp với hình thức CHÍNH QUY và KHÔNG CHÍNH QUY (Như tốt nghiệp bổ túc, tốt nghiệp ở các trung tâm giáo dục thuyền xuyên, tốt nghiệp hệ tại chức).

 

STT

Đối tượng tuyển sinh

Hệ đào tạo tại Hàn Quốc

Thời gian đào tạo chuyên ngành tại Hàn Quốc

Ghi chú

1

Học sinh đã tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước.

CĐ chính quy và CĐ nghề

2 năm

 

ĐH

4 năm

2

Sinh viên đã tốt nghiệp hệ TRUNG CẤP (TC), CAO ĐẲNG (CĐ) trong và ngoài nước.

ĐH cùng chuyên ngành đã học hoặc đổi chuyên ngành

2 năm

3

Sinh viên đã tốt nghiệp hệ ĐẠI HỌC (ĐH) trong và ngoài nước.

ĐH văn bằng 2

2 năm

Thạc sĩ

2 – 3 năm

4

Sinh viên ĐANG HỌC hệ ĐẠI HỌC (ĐH) và đã hoàn thanhf hết chương trình học năm thứ 2 tại các trường ở Việt Nam và ngoài nước.

 

ĐH

 

2 năm (học chuyển tiếp)

 Người thực hiện: Trung tâm Hàn ngữ Đông phương học.

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top