han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
NGỮ PHÁP ㄹ/을 만하다

NGỮ PHÁP / 만하다

 

Cách sử dụng: Được dùng khi giới thiệu cho người khác một vật có giá trị

Diễn tả hành động nào đó đáng được xảy ra, có giá trị để làm.

Có thể kết hợp ngữ pháp “/ 보다 + / 만하다” ->  “/ 볼만하다” với ý nghĩa “đáng để thử làm gì đó”

Ý nghĩa: “đáng, xứng đáng để làm,…”

 

Ví Dụ:

소설은 읽을 만해요

Cuốn từ điển đó đáng để đọc

학생은 상을 받을 만해요

Học sinh đấy xứng đáng nhận phần thưởng

혼자 하는 여행도 해볼 만해요

Du lịch một mình cũng đáng để thử đấy

서울을 여행 만한 곳이에요

Seoul là nơi đáng để thử đi du lịch một mình

 

 

Tổng hợp Internet

 

 

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top