han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
KHAI GIẢNG LỚP TẠI TÂY NINH

TỪNG BỪNG KHAI TRƯƠNG 3 TRUNG TÂM HÀN NGỮ ĐÔNG PHƯƠNG vào tháng 11 và 12- 2018.

Lớp Tiếng Hàn

Ngày khai giảng

Giờ học

Ghi chú

Giáo trình

Giảng viên

Nhóm Du Học 6

01/07/2018

Thứ 2-3-4-5-6 ( 8h ~ 12h sáng)

20 học viên

Ehwa Korean 2-1

Thầy: Võ Sang.

Cô: Ngân

Thầy: Lộc

Nhóm Du Học 7

20/08/2018

Thứ 2-3- 4-5-6 ( 8h ~ 12h sáng)

17 học viên

Ehwa Korean 1-2

Thầy: Võ Sang.

Cô: Oanh

Thầy: Lộc

Nhóm du học 8

30/09/2018

Thứ 2-3- 4-5-6 ( 8h ~ 12h sáng)

15 học viên

Ehwa Korean 1-2

Thầy: Phước.

Cô: Oanh

Thầy: Lộc

Nhóm du học 9

29/10/2018

(TÂY NINH và TP HỒ CHÍ MINH)

Thứ 2-3- 4-5-6 ( 8h ~ 12h sáng)

15 học viên

Ehwa Korean 1-2

Thầy: Phước.

Thầy Sang

Thầy: Lộc

Lớp

Sơ cấp 1,2

29/10/2018

(TÂY NINH và TP HỒ CHÍ MINH)

Thứ 3- 5- 7 ( 8h~ 10h30 sáng)

60 tiết /khóa

Ehwa Korean 1-1, 1-2

Thầy: Võ Sang.

Cô: Ngân

Thầy Phước

Lớp Topik 3,4

29/10/2018

(TÂY NINH và TP HỒ CHÍ MINH)

Thứ 2-3 4-5-6 (14h- 16h30)

70 tiết /khóa

Giáo trình topik chuẩn

Thầy: Võ Sang.

Cô: Ngân

Thầy Phước

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top