Menu
KHAI GIẢNG LỚP TẠI TÂY NINH

TỪNG BỪNG KHAI TRƯƠNG 3 TRUNG TÂM HÀN NGỮ ĐÔNG PHƯƠNG vào tháng 11 và 12- 2018.

Lớp Tiếng Hàn

Ngày khai giảng

Giờ học

Ghi chú

Giáo trình

Giảng viên

Nhóm Du Học 6

01/07/2018

Thứ 2-3-4-5-6 ( 8h ~ 12h sáng)

20 học viên

Ehwa Korean 2-1

Thầy: Võ Sang.

Cô: Ngân

Thầy: Lộc

Nhóm Du Học 7

20/08/2018

Thứ 2-3- 4-5-6 ( 8h ~ 12h sáng)

17 học viên

Ehwa Korean 1-2

Thầy: Võ Sang.

Cô: Oanh

Thầy: Lộc

Nhóm du học 8

30/09/2018

Thứ 2-3- 4-5-6 ( 8h ~ 12h sáng)

15 học viên

Ehwa Korean 1-2

Thầy: Phước.

Cô: Oanh

Thầy: Lộc

Nhóm du học 9

29/10/2018

(TÂY NINH và TP HỒ CHÍ MINH)

Thứ 2-3- 4-5-6 ( 8h ~ 12h sáng)

15 học viên

Ehwa Korean 1-2

Thầy: Phước.

Thầy Sang

Thầy: Lộc

Lớp

Sơ cấp 1,2

29/10/2018

(TÂY NINH và TP HỒ CHÍ MINH)

Thứ 3- 5- 7 ( 8h~ 10h30 sáng)

60 tiết /khóa

Ehwa Korean 1-1, 1-2

Thầy: Võ Sang.

Cô: Ngân

Thầy Phước

Lớp Topik 3,4

29/10/2018

(TÂY NINH và TP HỒ CHÍ MINH)

Thứ 2-3 4-5-6 (14h- 16h30)

70 tiết /khóa

Giáo trình topik chuẩn

Thầy: Võ Sang.

Cô: Ngân

Thầy Phước

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top