han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HÀN QUỐC 2022

 

 

 

I. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN (IEQAS)

 

1. CHƯƠNG TRÌNH CẤP BẰNG (132)

                                                                                               

Phân loại

Tên trường

 

Đại học Gachon

 

Đại học công giáo Hàn Quốc (Catholic University of Korea)

 

Đại học quốc gia Ganeung-Wonju

 

Đại học Kangwon

 

Đại học Konkuk

 

Đại học Konkuk (Glocal)

 

Đại học Konyang

 

Đại học Kyonggi

 

Đại học Kyungnam

 

Đại học quốc gia Kyungpook

Đại học (111)

Đại học Kyungsung

 

Đại học Kyunghee

 

Đại học Keimyung

 

Đại học Hàn Quốc

 

Đại học nữ Hàn Quốc (Sejong)

 

Đại học quốc gia Kyongju (Viện công nghệ Cheonan)

 

Đại học Kwangwoon

 

Đại học Nazarene Hàn Quốc

 

Viện khoa học và công nghệ Kwangju (GIST)

 

Đại học Kwangju

 

Đại học nữ Kwangju

 

Đại học Hanbat

 

Đại học Kookmin

 

Đại học quốc gia Kunsan

 

Đại học Gimcheon

 

Đại học NamSeoul

 

Đại học Dankook

 

Đại học công giáo Daegu

 

Đại học Daegu

 

Đại học Daegu Haany

 

Đại học Daejeon

 

Đại học nữ Duksung

 

Đại học Dongguk

 

Đại học Dongseo

 

Đại học Dongmyung

 

Đại học Dongshin

 

Đại học DongA

 

Đại học Myeongji (cơ sở Seoul, Yongin)

 

Đại học Mokwon

 

Đại học Pai Chai

 

Đại học Baekseok

 

Đại học quốc gia Pukyong

 

Đại học quốc gia Pusan

 

Đại học ngoại ngữ Pusan

 

Đại học Sogang

 

Đại học Sahmyook

 

Đại học Seokyeong

 

Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Seoul

 

Đại học quốc gia Seoul

 

Đại học thần học Seoul

 

Đại học nữ Seoul

 

Đại học Sunmoon

 

Đại học Shinhan

 

Đại học Sungkuyngkwan

 

Đại học nữ Sungshin

 

Đại học Semyung

 

Đại học Sejong

 

Đại học Sehan

 

Đại học nữ Sookmyung

 

Đại học Sunchon

 

Đại học Soonchunhyang

 

Đại học Soonsil

 

Đại học Silla

 

Đại học ACTS

 

Đại học Ajou

 

Đại học quốc gia Andong

 

Đại học Anyang

 

Đại học Yonsei

 

Đại học Yonsei (Mirae)

 

Đại học Yeungnam

 

Đại học Yeongsan

 

Đại học Woosong

 

Viện khoa học & công nghệ quốc gia Ulsan (UNIST)

 

Đại học nữ Ewha

 

Đại học Inje

 

Đại học Quốc gia Incheon (INU)

 

Đại học Inha

 

Đại học quốc gia Chonnam

 

Đại học quốc gia Chungbuk

 

Đại học quốc gia JeJu

 

Đại học Chosun

 

Đại học Joongbu

 

Đại học Jung-Ang

 

Đại học Changwon

 

Đại học Cheongju

 

Đại học Chodang

 

Đại học nghệ thuật Chugye

 

Đại học quốc gia Chungnam

 

Đại học Chungbuk

 

Đại học khoa học & công nghệ Pohang

 

Đại học quốc gia Hankyong

 

Viện khoa học & công nghệ Hàn Quốc (KAIST)

 

Đại học sư phạm quốc gia Hàn Quốc

 

Đại học giao thông vận tải Hàn Quốc

 

Chia sẻ:

Tin tức mới nhất

đăng ký

Go Top