han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020 - 2021

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM

2020 - 2021

Hệ 4 năm

 1. KAYA

 2. GACHON

 3. KANGNAM

 4. GANGNEUNG WONJU

 5. KANGWON

 6. KONYANG

 7. KYUNGNAM

 8. KYUNGSUNG

 9. KYUNGGIL

 10. KYUNG HEE

 11. KOREA

 12. KONGJU

 13. KUNSAN

 14. KUKDONG

 15. KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 16. GIMCHEON

 17. NAMSEOUL

 18. DAEGU

 19. DAEGU HAANY

 20. DAEJIN

 21. DUKSUNG WOMANS

 22. DONGGUK

 23. DONGMYUNG

 24. DONGSEO

 25. DONGA 

 26. MYONGJI

 27. MOKWON

 28. MOKPO

 29. PAI CHAI

 30. BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

 31. SANGMYUNG

 32. SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 33. SEOUL WOMANS

 34. SUNMOON

 35. SUNGKYNGKWAN

 36. SEMYUNG

 37. SEHAN

 38. SUNCHON

 39. SOONGSIL

 40. SILLA

 41. AJOU

 42. YEONG SAN

 43. WOOSUK

 44. UISAN NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 45. ULSAN

 46. CHONNAM

 47. INHA

 48. CHONBUK

 49. JEOJU

 50. JEJU NATIONAL

 51. JOONGBU

 52. CHANGWON

 53. CHUNGWOON

 54. CHEONGJU

 55. KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION

 56. KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF TRANSPORTATION

 57. INTERNATION UNIVERSITY OF KOREA

 58. KOREA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

 59. KOREA POLYTECHNIC UNIVERSITY

 60. KOREEA AEROSPACE UNIVERSITY

 61. HALLYM

 62. DAI HOC HANG HAI HAN QUOC

 63. HANSEO

 64. HANSUNG

 65. HANSHIN

 66. HANYANG

 67. HANYANG GOERICA

 68. HOSEO

HỆ CAO ĐẲNG

1. THE GRADUATE SCHOOL OF KOREA STUDIES

2. SEOUL UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ( 10 TRƯỜNG)

1. KOJE

2. YEUNGJIN COLLEGE

3. YONGIN SONGDAM

4. ULSAN COLLEGE

5. JEONJU KIJEON COLLEGE

6. KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

7. DONGYANG MIRAE

8. BUCHEON

9. JEONBUK SCIENCE COLLEGE

10. HOSAN

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top