Lộ trình Ielts 6.5

Lộ trình Ielts 6.5

Lộ trình Ielts 6.5

Lộ trình Ielts 6.5, Ielts 6.5, lộ trình ielts

Ielts 6.5, lộ trình ielts
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
LỘ TRÌNH HỌC IELTS 6.5 CHI TIẾT TRONG 6 THÁNG

LỘ TRÌNH HỌC IELTS 6.5 CHI TIẾT TRONG 6 THÁNG

 

Giai đoạn 1: Luyện 4 kỹ năng tiếng Anh (3 tháng)

 

  • Kỹ năng Listening

Thời gian ôn tập: 48 - 60 giờ

Phương pháp:

- Nâng cao và cải thiện ngữ pháp, từ vựng các chủ đề thường gặp bằng cách dựa vào transcript.

- Làm quen với các mẫu đề thi thử dựa trên format đề thi thật

- Luyện tập kỹ năng Skimming và Scanning thành thạo dể áp dụng vào section 3 và 4.

- Luyện phát âm.

- Giành thời gian giải thích và phân tích chi tiết các lỗi sai để rút kinh nghiệm.

 

  • Kỹ năng Speaking

Thời gian ôn tập: 60- 72 giờ

Phương pháp:

- Tìm ra các lỗi sai trong phát âm bång cách giao tiếp nhiểu hơn với người nước ngoài

- Có kiến thức vẻ từ nối cũng như khả năng sử dụng từ nối phù hợp và ứng dụng vào cả 3 part của phần thi.

 

  • Kỹ năng Reading

Thời gian ôn tập: 48 - 60 giờ: phân chia 1 tiếng làm để và 2 tiếng giài đề

Phương pháp:

- Làm quen với các dạng để thi thu theo thời gian của kỳ thi thật

- Lập ra hệ thống ảnh từ paraphrase và phân biệt để áp dụng trong luyện tập

- Rèn luyên kỹ năng Scanning và Skimming

- Phân tích các nhóm từ vựng khác nhau để trau dồi vốn từ

- Thuong xuyên đọc báo và sách tieng Anh

 

 

  • Kỹ năng Writing

Thời gian ôn tập: 60 - 72 giờ

Phương pháp:

- Ôn tập về việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp chính xác, hiều rõ cách sử dụng câu phức và câu ghép

- Tham khào các bài viết mẫu để xem bố cục và cách trình bày lập luận

- Tạo thói quen kiểm tra lại bài viết để tránh các lỗi chính tà, ngữ pháp

 

Giai đoạn 2: Luyện giải đề thi thử IELTS (3 tháng)

 

 

 

 

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top