Khoá học PTE

Khoá học PTE

Khoá học PTE

khoá học PTE

Khoá học PTE, khoá học pte, pte, PTE
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
KHÓA HỌC PTE CÓ GÌ?

KHÓA HỌC PTE CÓ GÌ?

 

  • Học viên được miễn phí Test đầu vào 4 kỹ năng PTE
  • Được học trải nghiệm 02 buổi

 

1. KHOÁ HỌC PTE SƠ CẤP – PTE 0 – 10+

 

THỜI GIAN: 30 buổi – 1 buổi 2h

- Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản như thì, so sánh, mệnh đề, liên từ, giới từ,…

- Từ vựng cơ bản

- Phát âm cơ bản

- Học nghe cơ bản, hội thoại ngắn

- Làm quen với các bài đọc đơn giản, số luợng từ khoàng 100-200 từ

- Ôn luyện bài viết cơ bản như viết email, viết thử, viết đoạn ngắn từ -45-100 từ

- Luyện tập các bài nói chủ để đơn giản, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày.

 

BAND ĐIỂM NHƯ THẾ NÀO?

- Đầu ra PTE 10+ (IELTS <=3.0)

- Hiểu rõ cách thành lập câu, ngữ pháp cơ bản của Tiếng Anh

- Hiểu được 30-50% bài hội thoại ngắn, cơ bản

- Đọc hiểu được 30-50% bài đọc ngắn, nội dung cơ bản

- Khả năng viết được đoạn văn ngắn, email, thư từ 100-150 từ

- Khả năng nói được ít nhất 3 chủ đề quen thuộc trong vòng 30-60 giây

 

2. KHÓA HỌC PTE CƠ BẢN - PTE: 10-23+ (≈ IELTS 3.0- 4.0+)

 

THỜI GIAN: 30 buổi – 1 buổi 2h

- Cấu trúc ngữ pháp da dạng, phù hợp với đề thi PTE

- Từ vựng đa dạng, xuất hiện trong đề thi PTE

- Luyện tập bài nghe độ dài từ 30 60 giây, luyện tập những bài nghe ngắn lấy từ đề thi PTE

- Luyên tập bài đọc đa dạng chủ đề, số lượng từ khoảng 200-350 từ

- Luyên tập bài viết cơ bàn theo cấu trúc đề thi PTE

- Luyện tập bài nói chủ đề da dạng, bắt đầu làm quen với cấu trúc phần nói PTE

 

BAND ĐIỂM NHƯ THẾ NÀO?

- Đầu ra có thể đạt PTE 23+ (IELTS 4.0+)

- Hiểu rõ cấu trúc thành lập đoạn văn chuẩn, nắm bắt ngữ pháp hay xuất hiện trong PTE

- Hiểu được 50-60% bài hội thoại ngắn

- Đọc hiểu được 50-60% bài đọc ngắn

- Có khả năng viết được đoạn văn từ 100-200 từ

- Có khả năng trả lời câu hỏi trong phần thi nói PTE từ 30%- 50% yêu cầu

 

3. KHÓA HỌC PTE 1 PTE: 23- 29+ (≈ IELTS 4.5- 5.0+)

 

THỜI GIAN: 30 buổi - 1 buổi 2h

- Cấu trúc hay xuất hiện trong đề thi PTE

- Từ vựng hỗ trợ, xuất hiện trong đề thi PTE

- Bài nghe độ dài từ 60 80 giây những bài nghe lấy từ đề thi PTE

- Bài đọc PTE ső luợng từ khoảng 300- 400 từ

- Luyện tập bài viết hoàn chỉnh PTE

- Thực hành mỗi ngày bài nói theo sát cấu trúc phần nói PTE

 

BAND ĐIỂM NHƯ THẾ NÀO?

- Đầu ra có thể đạt PTE 29+ (IELTS 5.0+)

- Hiểu rõ cấu trúc hay xuất hiện trong PTE

- Hiểu được 60-70% bài hội thoại

- Đọc hiểu được 60-70% bài đọc

- Khả năng viết được bài chuẩn theo bài thi PTE

- Khả năng trả lời câu hỏi trong phần thi nói PTE từ 50%- 60% yêu cầu

 

 

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top