han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương

han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
han ngu dong phuong, hàn ngữ đông phương
Menu
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐI DU HỌC

1. Trường đại học busan institute of scrience and technology:

Thời gian khoá học: 12 tháng /4 học kì.

Mức học phí: 8.500USD

Đại chỉ : 88 Sirang-ro 132 ( bealsamsibi) beon, Buk-gu, Busan, Hàn Quốc.

Trường đại học busan institute of scrience and technology

2.Trường Catholic:

- Thời gian 12 tháng / 4 học kì.

- Địa chỉ : 43 Jibong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc, Wonmi, Gyeonggi-do.

- Mức học phí 9000USD.

Trường Đại học Catholic

3.  Trường Đại học Kangju Womens:

- Thời gian 12 tháng /4 học kì.

- Địa chỉ: 65, Sanjeong-dong, Gwangsan-gu, Gwangju,  Hàn Quốc.

- Mức thu phí 9000USD.

  Trường Đại học Kangju Womens

4. Trường Đại học Keimyung:

- Thời gian học 12 tháng/ 4 học kì.

- Địa chỉ: 1095, Dalgubeol-daero, Dalseo-gu, Daegu, Hàn Quốc.

- Mức thu phí: 9000USD.

Trường Đại học Keimyung

5. Trường Đại học Kyungnam:

- Thời gian 12 tháng/ 4 học kì 4.

- Địa chỉ: Gyeongsangnam-do, Changwon-si, Thành phố Masanhppo-gu, Hàn Quốc.

- Mức thu phí 9000USD.

Trường Đại học Kyungnam

6.  Trường Đại học Honam:

- Thời gian học 12 tháng/4 học kỳ.

- Địa chỉ: Gwangju, Gwangsan-gu, Eodeung-daero, 417

- Mức thu phí : 9000USD.

Trường Đại học Honam

7. Trường Đại học Myongji:

- Thời gian 12 tháng/ 4 học kì.

- Địa chỉ: Hàn Quốc, Seoul, Seodaemun-gu, Geobukgol-ro, 34.

- Mức thu phí 9000USD

Trường Đại học Myongji

8. Trường Đại học Nambu:

- Thời gian học 12 tháng/4 học kì.

- Địa chỉ :  23 Cheomdanjungang-ro, Cheomdan 2(i)-dong, Gwangsan-gu, Kwangju, Hàn Quốc.

- Mức thu phí 9000USD.

Trường Đại học Nambu

9. Trường Đại học Pyeong taek:

- Thời gian học 12 tháng/4 học kì.

- Địa chỉ: 111 Yongi-dong, Pyeongtaek, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

- Mức thu phí 9000USD.

Trường Đại học Pyeong taek

10. Trường Incheon:

- Thời gian học 12 tháng/ 4 học kì.

- Địa chỉ: 119 Academy-ro, Songdo 1(il)-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc

- Mức thu phí: 9000USD.

Trường  Đại học Incheon

Người thục hiện: Trung tâm Hàn ngữ Đông phương học.

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top