Menu
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐI DU HỌC

1. Trường đại học busan institute of scrience and technology:

Thời gian khoá học: 12 tháng /4 học kì.

Mức học phí: 8.500USD

Đại chỉ : 88 Sirang-ro 132 ( bealsamsibi) beon, Buk-gu, Busan, Hàn Quốc.

Trường đại học busan institute of scrience and technology

2.Trường Catholic:

- Thời gian 12 tháng / 4 học kì.

- Địa chỉ : 43 Jibong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc, Wonmi, Gyeonggi-do.

- Mức học phí 9000USD.

Trường Đại học Catholic

3.  Trường Đại học Kangju Womens:

- Thời gian 12 tháng /4 học kì.

- Địa chỉ: 65, Sanjeong-dong, Gwangsan-gu, Gwangju,  Hàn Quốc.

- Mức thu phí 9000USD.

  Trường Đại học Kangju Womens

4. Trường Đại học Keimyung:

- Thời gian học 12 tháng/ 4 học kì.

- Địa chỉ: 1095, Dalgubeol-daero, Dalseo-gu, Daegu, Hàn Quốc.

- Mức thu phí: 9000USD.

Trường Đại học Keimyung

5. Trường Đại học Kyungnam:

- Thời gian 12 tháng/ 4 học kì 4.

- Địa chỉ: Gyeongsangnam-do, Changwon-si, Thành phố Masanhppo-gu, Hàn Quốc.

- Mức thu phí 9000USD.

Trường Đại học Kyungnam

6.  Trường Đại học Honam:

- Thời gian học 12 tháng/4 học kỳ.

- Địa chỉ: Gwangju, Gwangsan-gu, Eodeung-daero, 417

- Mức thu phí : 9000USD.

Trường Đại học Honam

7. Trường Đại học Myongji:

- Thời gian 12 tháng/ 4 học kì.

- Địa chỉ: Hàn Quốc, Seoul, Seodaemun-gu, Geobukgol-ro, 34.

- Mức thu phí 9000USD

Trường Đại học Myongji

8. Trường Đại học Nambu:

- Thời gian học 12 tháng/4 học kì.

- Địa chỉ :  23 Cheomdanjungang-ro, Cheomdan 2(i)-dong, Gwangsan-gu, Kwangju, Hàn Quốc.

- Mức thu phí 9000USD.

Trường Đại học Nambu

9. Trường Đại học Pyeong taek:

- Thời gian học 12 tháng/4 học kì.

- Địa chỉ: 111 Yongi-dong, Pyeongtaek, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

- Mức thu phí 9000USD.

Trường Đại học Pyeong taek

10. Trường Incheon:

- Thời gian học 12 tháng/ 4 học kì.

- Địa chỉ: 119 Academy-ro, Songdo 1(il)-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc

- Mức thu phí: 9000USD.

Trường  Đại học Incheon

Người thục hiện: Trung tâm Hàn ngữ Đông phương học.

Tin tức mới nhất

đăng ký

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top